Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Profilering
  • Innmåling
  • Prosjektering og husplassering
  • Oppmålingsforretning og kommunale målingerProfilering

Vi måler inn terrenget på tomta eller det aktuelle området. Disse dataene kan så brukes til å lage en høydemodell for å beregne masser eller prosjektere hus, vei eller andre tiltak.
Innmåling

Vi tar på oss alle typer innmålinger. Vi leverer innmålte objekter ferdig sosi-kodet, eller etter spesifikasjoner gitt av kunden.
Prosjektering og husplassering

Vi stikker deretter ut ditt bygg, en gang for graving og en gang for støp. Til slutt måle vi inn ferdig gulv/grunnmur og lager as-bulit rapport.  Vi har sentral godkjenning og stiller med ansvarsrett for prosjektering og utsetting.
Oppmålingsforretning og kommunale målinger

Vi har lang erfaring med å avholde oppmålingsforretninger.
Vi har gode rutiner på forberedelser, hvordan avholde og håndtere resultatet av oppmålingsforretningen.Samarbeidspartnere og kunder vi arbeider med: